Välkommen till Hi-Tech Global webbplats (“Webbplatsen”).
Hi-Tech Global tillhandahåller denna webbplats och tjänster (finns på http://hitechglobal.se/) till dig med förbehåll för de meddelanden, villkor och villkor som anges i dessa villkor (“användarvillkoren”). När du använder någon av våra tjänster kommer du dessutom att omfattas av de regler, riktlinjer, policyer, villkor och villkor som är tillämpliga på sådan tjänst, och de införlivas i dessa användarvillkor genom denna referens.

Dessa användarvillkor träder i kraft den 26 juni 2020

Din behörighet att använda webbplatsen är beroende av att uppfylla följande villkor:
• Du är minst 18 år.
• Du använder webbplatsen och tjänsterna i enlighet med dessa användarvillkor och alla tillämpliga lagar och regler som bestäms av staten och bosättningslandet.
• Du tillhandahåller fullständig och korrekt registreringsinformation och behåller korrekt registreringsinformation på webbplatsen.
• Du godkänner och förstår att Hi-Tech Global kan när som helst och utan föregående meddelande återkalla och / eller avbryta din åtkomst om du inte uppfyller dessa kriterier eller bryter mot någon del av dessa användarvillkor.

Användning av denna webbplats

I samband med din användning av vår webbplats måste du agera ansvarsfullt och utöva gott omdöme. Utan att begränsa ovanstående kommer du inte att:
• Kränka någon lokal, statlig, provinsiell, nationell eller annan lag eller reglering eller någon domstolsbeslut.
• Kränka rättigheterna för någon person eller enhet, inklusive utan begränsning, deras immateriella rättigheter, integritet, publicitet eller avtalsenliga rättigheter.
• Störa eller skada våra tjänster, inklusive, utan begränsning, genom användning av virus, avbryta bots, trojanska hästar, skadlig kod, översvämningsping, denial-of-service-attacker, paket- eller IP-spoofing, förfalskad routing eller e-postadressinformation eller liknande metoder eller teknik.
• Använd automatiska skript för att samla in information eller på annat sätt interagera med tjänsterna eller webbplatsen.
• Ingå detta avtal på uppdrag av en annan person eller enhet utan samtycke eller rättslig förmåga att göra sådana avtal som en representant för en organisation eller enhet.

Immateriella rättigheter

All kod, text, programvara, skript, grafik, filer, foton, bilder, logotyper och material som finns på denna webbplats, eller inom tjänsterna, tillhör Hi-Tech Global.
Obehörig användning av allt material som finns på denna webbplats eller inom tjänsten kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och publicitet och / eller andra regler och stadgar. Om du tror att något av materialet kränker tredje parts rättigheter, kontakta Hi-Tech Global omedelbart på adressen nedan.

Varumärken

Varumärken, servicemärken, design och logotyper (tillsammans “Trademarks”) som visas på webbplatsen är de registrerade och oregistrerade varumärkena för Hi-Tech Global och dess licensgivare. Du samtycker till att, förutom vad som uttryckligen tillåts av oss (t.ex. genom delningsverktyg för sociala medier som tillhandahålls på webbplatsen) eller av våra licensgivare, där så är tillämpligt, kommer du inte att hänvisa till eller tillskriva någon information till Hi-Tech Global eller dess licensgivare i någon offentligt medium (t.ex. pressmeddelanden, webbplatser eller offentliga sociala medier) för reklam- eller marknadsföringsändamål, eller i syfte att informera eller påverka någon tredje part och att du inte kommer att använda eller reproducera något varumärke för, eller antyda någon godkännande av eller förhållande till, Hi-Tech Global eller dess licensgivare.

Tredjepartswebbplatser

Vår webbplats kan länka dig till andra webbplatser på Internet eller på annat sätt innehålla referenser till information, dokument, programvara, material och / eller tjänster som tillhandahålls av andra parter. Dessa webbplatser kan innehålla information eller material som vissa människor tycker är olämpliga eller stötande.
Dessa andra webbplatser och parter är inte under vår kontroll, och du erkänner att vi inte är ansvariga för riktigheten, upphovsrättsöverensstämmelse, laglighet, anständighet eller någon annan aspekt av innehållet på sådana webbplatser, och vi är inte heller ansvariga för fel eller utelämnanden i hänvisningar till andra parter eller deras produkter och tjänster. Inkluderingen av en sådan länk eller referens tillhandahålls endast som en bekvämlighet och innebär inte godkännande av, eller associering med, webbplatsen eller parten av oss, eller någon garanti av något slag, varken uttryckligt eller underförstått.

Ansvarsfriskrivning och garantibegränsning

Webbplatsen tillhandahålls som den är. App-siffror, dess leverantörer, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och agenter utesluter och avstår från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, relaterade till denna webbplats eller i samband med tjänsterna. Du utesluter Hi-Tech Global från allt ansvar för skador relaterade till eller som härrör från användningen av denna webbplats.

Ändringar av dessa användarvillkor

Hi-Tech Global behåller rätten att när som helst ändra eller avbryta någon eller alla delar av webbplatsen utan föregående meddelande.
Dessutom förbehåller sig Hi-Tech Global rätten att, efter eget gottfinnande, ändra dessa användarvillkor när som helst, genom att lägga upp nya villkor på webbplatsen med datum för ändring. Du är ansvarig för att läsa och förstå villkoren i detta avtal innan du registrerar dig eller använder tjänsten. Din användning av webbplatsen och / eller tjänsterna efter att en sådan ändring har publicerats utgör ditt godkännande av de nya villkoren som ändrats i dessa användarvillkor.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor och eventuella tvister eller anspråk som härrör från, eller är relaterade till dem, ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges interna lagar utan att ge någon effekt eller lagkonflikt.
Varje rättslig prövning, handling eller förfarande som uppstår på grund av, eller relaterat till, dessa användarvillkor eller webbplatsen ska inledas uteslutande vid Sveriges federala domstolar.

Translate »